Olympisk distanse består av 1500 meter svømming, 40 km sykkel og 10 km løp. De raskeste bruker rundt 2 timer på hele distansen.

Arena og skiftesone


Skiftesone i umiddelbar nærhet til arena, svømme- og løpeløype

Skiftesone er plassert sentralt i forhold til arena og i umiddelbar nærhet til svømme-, sykle- og løpeløype. Etter skift fra sykkel til løp benyttes samme inn/utgang som ved svømming.

Svømmeløype


Svømmeløype Olympisk distanse ca750 m lang

Fra strandstart svømmes det 1 runde mot uret før australian exit, dvs at etter første runde løpes ca 30 m til start for å svømme løypen 1 runde til. I alt ca 1 500 m.

Sykklelløype

Det sykkels 2 runder av 20 km

Det sykles med utgangspunkt i samme løype som for øvrige disipliner. Snupunket flyttes 7,5 km mot Trondheim på (gamle E39) slik at en runde blir 20 km. Løypen vil gi ca 350 høydemeter.

Løpeløype


Løpeløype rundt Vannspeilet ca 2,5 km lang og tilnærmet flat

For olympisk distanse løpes 4 runder a 2 500 m i urets retning. Det er målgang mellom skiftesone og arena og vil bestå av godt synlig portal.