TrønderTri

Det er med stor fornøyelse at Trondheim Triatlonklubb igjen inviterer til TrønderTri. Klubben har i flere år hatt sprintkonkurranser innen konseptet TrønderTri. Målet med disse arrangementene har vært å tilby spennende triatlonarrangementer med lav terskel for deltakelse. TrønderTri ble sist arrangert i 2016 ved Ånøya (Melhus kommune). Vi presenterer her et nytt TrønderTri, fremdeles i tråd med det gamle konseptet. TrønderTri vil i 2021 erstatte Trondheim Triatlon.

NTF Norges Cup

Supersprint og sprint er en del av norges cupen 2021, men du bestemmer selv om du ønsker å delta i cupen eller ikke. Påmelding til norges cup gjøres ved påmeldingen til arrangementet. Uansett starter alle deltakere samtidig inne samme distanse (sprint, supersprint og olympisk).

Her skjer det

Konkurransene gjennomføres på Orkanger ca 40 km syd for Trondheim i uteområdet tilknyttet Orklandbadet.


Område for svømmeløype, arena, skiftesone, start og mål. Det svømmes i saltvann.

Arrangementet er naturlig tilknyttet fasiliteter i Orklandbadet, idrettshall mm, det vil være gode parkeringsfasiliteter i umiddelbar nærhet. Løypa og skiftesone vil være vil være publikumsnær og naturlig avgrenset fra trafikk, og det planlegges med sykkelløype på stengt vei.

Løypa, område og skiftesone. Sykkelløype normaldistanse forlenges 7,5 km mot Trondheim

Arena

Arenaplan med start, mål og løyper inn og ut av skiftesone

Distansene

  • Supersprint: 13-16 år, (draft legal)
  • Sprint: junior, voksen og elite, fra 16 år og opp (draft legal)
  • Normaldistanse/olympisk distanse Age Groupe (fra 18 år) og (non-draft)

Registrering og avhenting av startnummer

Stratnummer og deltakerposer avhentes Lørdag d. 31. juli kl 14 – 17 i sekretariat ved Orklandbadet. Samt søndag 1. august kl 07.00 til 11.00

Innsjekk, startprosedyre og tidsbegrensning

Olympisk distanse

0700-0825: Innsjekk Olympisk distanse

0830-0840: Race brief arena

0840-0855: Oppvarmning

0855-0859: Oppstilling til start

0900: Start

Cut-off sykling: 1215

Sprint

0915 – 1000: Obligatorisk race brief

1130-1230: Innsjekk

1230-1240: Racebrief arena

1240-1255: Oppvarmning

1255-1259: Oppstilling til start

1300: Start

Cut-off sykling: 1430

Super Sprint

1015 – 1100: Obligatorisk race brief

1330-1430: Innsjekk

1430-1440: Racebrief arena

1440-1455: Oppvarmning

1455-1459: Oppstilling til start

1500: Start

Cut-off sykling: 1555

Lisens

Alle deltakere må ha gyldig lisens i Norges Triatlonforbund. Deltakere i Norges Cup må løse helårs lisens. Se mer om lisens her

Deltakerposer

Informasjon kommer!

Svømmingen

Plassering av arrangementer er gjort med tanke på sikkerhet og en trygg opplevelse for deltakerne. Svømmearenaen i Vannspeilet (saltvann) er oversiktlig og godt avskjermet fra fjorden, deltakere vil maksimalt være 150 m fra land til enhver tid. Svømmeløypen er delt opp med australian exit og det svømmes 2 runder i løypa. Det forventes en vanntemperatur på mellom 15 – 19 grader.

Sykkel

Sykkelløype supersprint og sprint legges til stengt kommunal-/ fylkesvei, hvor det vil være få hindringer og god oversikt gjennom sving mm. Det sykles runder på løypen og deltakerne vil maksimalt være ca 2 km fra skiftesonen. Sykkelløype olympisk distanse vil ha samme utgangspunkt og forlenges 7,5 km i retning Trondheim.

Løp

Løpeløypen for alle distanser foregår på grussti rundt Vannspeilet og rundevis.


Regler for gjennomføring

NTF sitt konkurransereglement har til formål å:

  • Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd
  • Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse
  • Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter
  • Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Brudd på konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt

Lettfattelig oversikt for nybegynnere:

https://www.triatlonforbundet.no/norges-triatlonforbund/konkurranseregler/konkurranseregler-for-nybegynnere/

Lisens, forsikring og klubbtilhørighet

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. Deltakeren kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Utøvere som er medlemmer i idrettsklubb tilknyttet Norges Triatlonforbund (NTF) og som har gyldig lisens, vil være forsikret gjennom lisensen under arrangementet. Dersom en deltaker representerer en klubb som hun/han ikke er representasjonsberettiget for, kan klubben ilegges straffegebyr på 1000 kr og resultatene for denne utøveren slettes. 

Forsikringen man får sammen med engangslisensen gjelder kun under selve konkurransedagen, og denne krever ikke klubbtilhørighet. 

Aldersgrenser og klasser

Deltakerne i AG konkurrerer mot deltakere i samme aldersklasse, iht. NTF sitt regelverk. Aldersklassen bestemmes av fødselsåret.

Utstyrskrav

Deltakerne skal stille med hette gitt av arrangøren. Ekstra badehette for å holde varmen (vanlig eller i neopren) er tillatt. Ekstra hette skal i så fall være under arrangørens hette.

Det er ikke tillatt med hansker, svømmeføtter, snorkel eller annet utstyr som potensielt kan øke svømmehastigheten. 

Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og juryen velger å innføre påbud om drakt. Endringer i dette vil bli opplyst på deltakermøtet (pre-race) før start.

Det er påbudt med CE-merket sykkelhjelm og krav om fungerende bremser.

I klassene Ungdom og rekrutt gjelder følgende for sykkel:

Sykkelen skal veie minst 8 kg og utveksling i henhold til tabell.

Klasse Maksimal hjuldistanse pr. pedalomdreiing
Rekrutt 6,68
Ungdom 7,71

Benytt medbrakt konkurransebelte (anbefalt) eller strikk til å feste startnummeret. Startnummeret skal værevære bak på kroppen under sykkeletappen, for så å vendes foran på kroppen før løpeetappen. Noter nummer til nærmeste pårørende på baksiden av startnummeret.

Utover dette vises det til NTF sitt regelverk.

Gjennomføring

Under svømmeetapen er det tillatt å hvile ved å holde seg fast i kajakk eller SUP, så lenge denne ikke beveger seg fremover i traseen.

Det vil under sykkeletappen være områder der det er forbudt å passere utøvere pga smal vei, se løypebeskrivelsen.

Deltagerne kan ikke benytte hodetelefoner i noen del av løypa. Forsøpling er ikke tillatt. Alle flasker, papir osv. skal anbringes i søppelspann langs traseen, eller medbringes til skiftesonen. Det er ikke tillatt å sykle eller løpe i bar overkropp.

For deltagere i Olympisk distanse gjelder i tillegg følgende på sykkeletappen:

Sykkeltraseen har normal trafikk, og deltakerne skal følge trafikkreglene. En skal ikke krysse midtlinjen undervegs på sykkeletappen, unntatt der løypa gjør det nødvendig. Vis hensyn til andre deltagere, tilskuere, funksjonærer, bilister og andre i løypa.

Drafting (å ligge på hjul) på syklinga er ikke tillatt. Avstanden til den som sykler foran, skal være minst 12 meter. Forbikjøring skal være unnagjort i løpet av 20 sekunder. En deltaker som blir passert, skal slakke av og i løpet av 5 sekunder legge seg minst 12 meter bak syklisten foran. Ved forbisykling kan en ikke danne en situasjon hvor det er tre syklister i bredden, da løypa har smale og uoversiktlige veier.

Doping

TrønderTri følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Tidsbegrensninger(cutoff)

Se avsnitt over om «Innsjekk, startprosedyre og tidsbegrensning»

Resultater

Endelige resultatlister blir publisert kort etter målgang.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400. Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Mat/drikke/garderober

Informasjon kommer!