Sprint består av 750 meter svømming, 20 km sykkel og 5 km løp. Her bruker de raskeste i overkant av 1 time på å fullføre.

Arena og skiftesone

Skiftesone i umiddelbar nærhet til arena, svømme- og løpeløype

Skiftesone er plassert sentralt i forhold til arena og i umiddelbar nærhet til svømme-, sykle- og løpeløype. Etter skift fra sykkel til løp benyttes samme inn/utgang som ved svømming.

Svømmeløype

Svømmeløype sprint ca 375 m lang

Fra strandstart svømmes det 1 runde mot uret før australian exit, dvs at etter første runde løpes ca 30 m til start for å svømme løypen 1 runde til. I alt ca 750 m.

Sykkelløype


Sykkelløypen er ca 5 km lang.

Det sykles ca 180 m fra mount line frem til start på første runde, etter siste runde sykles det ca 180 m tilbake til dismount line. For sprint sykles det 4 x 5 000 m, i alt ca 20 800 m og ca 80 høydemeter. NM sprint vil være draft leagal. Det vil si at det vil være tillatt å ligge på hjul og temposykkel vil ikke være tillatt.


Profil sykkelløype fra start til snupunkt

Løpeløype


Løpeløype rundt Vannspeilet ca 2,5 km lang

For sprint løpes 2 runder a 2 500 m i urets retning. Det er målgang mellom skiftesone og arena og vil bestå av godt synlig portal.