Olympisk distanse

Olympisk distanse består av 1500 meter svømming, 40 km sykkel og 10 km løp. De raskeste bruker rundt 2,5 timer på hele distansen.

Stafett Olympisk distanse

Som en del av TrønderTri vil det i år være mulighet til å gjennomføre mosjon Olympisk distanse som stafettlag. Deltakerene veksler i skiftesonen, deltaker nr 1 svømmer 1500 m, deltaker nr 2 sykler 40 km, deltaker nr 3 løper 10 km.

Stafett gir deg muligheten for å delta på lag fra din bedrift, idrettslag eller sammen med gode venner som gjennomfører en øvelse hver.

Starttidspunktet vil være samtidig som øvrige deltakere på mosjon Olympisk distanse. Racebrif lørdag er obligatorisk for alle deltakere på stafettlaget.

Alle deltagere på stafettlaget må ha gyldig lisens, enten engangslisens eller helårslisens.

Sprint distanse

Sprint distanse består av 750 meter svømming, 20 km sykkel og 5 km løp. De raskeste bruker rundt 1 time på hele distansen.

Det vil være samlet start for sprint og olympisk distanse. Deltakere på sprint gjennomføre 1 runde (ca 750 m) i svømmeløypa, 1 runde i sykkelløypa (i alt 20 km) og 2 runder i løpeløypa (i alt 5 km)

Deltakere på olympisk distanse gjennomføre 2 runder (ca 1500 m) i svømmeløypa, 2 runder i sykkelløypa (i alt 40 km) og 4runder i løpeløypa (i alt 10 km)

Arena og skiftesone


Skiftesone i umiddelbar nærhet til arena, svømme- og løpeløype

Skiftesone er plassert sentralt i forhold til arena og i umiddelbar nærhet til svømme-, sykle- og løpeløype. Etter skift fra sykkel til løp benyttes samme inn/utgang som ved svømming.

Svømmeløype


Svømmeløype Olympisk distanse ca750 m lang

Deltakere på mosjon sprint svømmer 1 runde, alt ca 750 m. Deltakere på mosjon Olympisk distanse 2 runder. Fra strandstart svømmes det mot uret før australian exit, dvs at etter første runde løpes ca 30 m til start for å svømme løypen 1 runde til. I alt ca 1 500 m.

Sykklelløype

Det sykkels 2 runder av 20 km

Det sykles med utgangspunkt i samme løype som for øvrige disipliner. Snupunket flyttes 7,5 km mot Trondheim på (gamle E39) slik at 1 runde blir 20 km. Løypen vil gi ca 350 høydemeter. Deltakere på mosjon Sprint distanse sykler 1 runde, deltakere på mosjon Olympisk distanse sykler 2 runder.

Løpeløype


Løpeløype rundt Vannspeilet ca 2,5 km lang og tilnærmet flat

For mosjon Olympisk distanse løpes 4 runder a 2 500 m i urets retning.
For mosjon Sprint distanse løpes 2 runder a 2 500 m i urets retning. Det er målgang mellom skiftesone og arena og vil bestå av godt synlig portal.