Ved spørsmål kan du kontakte arrengementet på epost:
kontakt@trondertri.no Det kan være noen dagers svartid avhengig av pågang.

Sjekk også facebooksiden til TrønderTri