TrønderTri 2022

I 2022 har vi gleden av å kunne invitere til en ny triatlonfest på Orkanger. Det vil bli Norgesmesterskap i sprint for elite og age group, Ungdomscup (13 – 17 år). I tillegg vil det bli mulighet til å gjennomføre mosjonskonkurranse på sprint og olympisk distanse. Hvilken distanse passer deg? Les mere under. Vi gleder oss til å se deg!

Tidsplan

TrønderTri gjennomføres den 7. august 2022 etter følgende tidsplan:

GruppeStart
NM Menn (Elite junior og AG) 08.30
NM Kvinner (Elite junior og AG) 10.00
Ungdomscup 11.30
Mosjon Sprint, Olympisk og stafett 12.45

Obligatorisk Racebrif

For å kunne stille til start må racebrif være gjennomført. Racebrif gjennomføres lørdag d. 6 august i Orklahallen, med inngang fra arenaen. Ha deltakernummer klart for fremvisning ved registrering i inngangen.

Racebrif lørdag d. 6. augustTidspunkt
Mosjon Sprint, Olympisk og stafett 14.00-14.45
NM (Elite junior og AG) 15.00-15.45
Ungdomscup 16.00-16.45

Avhentning av startnummer

Startnummer, tidstakerbrikke avhentes i sekretariatet ved arenaen lørdag d. 6 august mellom kl 12.00 og kl 17.00

Her skjer det

Konkurransene gjennomføres på Orkanger ca 40 km syd for Trondheim i uteområdet tilknyttet Orklandbadet.


Område for svømmeløype, arena, skiftesone, start og mål. Det svømmes i saltvann.

Arrangementet er naturlig tilknyttet fasiliteter i Orklandbadet, idrettshall mm, det vil være gode parkeringsfasiliteter i umiddelbar nærhet. Løypa og skiftesone vil være vil være publikumsnær og naturlig avgrenset fra trafikk, og det planlegges med sykkelløype på stengt vei.

Løypa, område og skiftesone. Sykkelløype normaldistanse forlenges 7,5 km mot Trondheim

Arena

Arenaplan med start, mål og løyper inn og ut av skiftesone

Distansene

  • Ungdomscup: 13-16 år, (draft legal)
  • NM Sprint, Age group/ senior, elite og junior (draft legal)
  • Sprint og Normaldistanse/olympisk distanse Mosjon (fra 18 år) og (non-draft)
  • Stafett Mosjon Olympisk distanse (fra 18 år) og (non-draft)

Lisens

Alle deltakere må ha gyldig lisens i Norges Triatlonforbund. Deltakere i Norgemesterskap og må løse helårs lisens. Se mer om lisens her

Deltakerposer

Informasjon kommer!

Svømmingen

Plassering av arrangementer er gjort med tanke på sikkerhet og en trygg opplevelse for deltakerne. Svømmearenaen i Vannspeilet (saltvann) er oversiktlig og godt avskjermet fra fjorden, deltakere vil maksimalt være 150 m fra land til enhver tid. Svømmeløypen er delt opp med australian exit og det svømmes 2 runder i løypa. Det forventes en vanntemperatur på mellom 15 – 19 grader.

Sykkel

Sykkelløype supersprint og sprint legges til stengt kommunal-/ fylkesvei, hvor det vil være få hindringer og god oversikt gjennom sving mm. Det sykles runder på løypen og deltakerne vil maksimalt være ca 2 km fra skiftesonen. Sykkelløype olympisk distanse vil ha samme utgangspunkt og forlenges 7,5 km i retning Trondheim.

Løp

Løpeløypen for alle distanser foregår på grussti rundt Vannspeilet og rundevis.


Regler for gjennomføring

NTF sitt konkurransereglement har til formål å:

  • Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd
  • Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse
  • Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter
  • Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Brudd på konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt

Lettfattelig oversikt for nybegynnere:

https://www.triatlonforbundet.no/norges-triatlonforbund/konkurranseregler/konkurranseregler-for-nybegynnere/

Lisens, forsikring og klubbtilhørighet

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. Deltakeren kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Utøvere som er medlemmer i idrettsklubb tilknyttet Norges Triatlonforbund (NTF) og som har gyldig lisens, vil være forsikret gjennom lisensen under arrangementet. Dersom en deltaker representerer en klubb som hun/han ikke er representasjonsberettiget for, kan klubben ilegges straffegebyr på 1000 kr og resultatene for denne utøveren slettes. 

Forsikringen man får sammen med engangslisensen gjelder kun under selve konkurransedagen, og denne krever ikke klubbtilhørighet. 

Aldersgrenser og klasser

Deltakerne i AG konkurrerer mot deltakere i samme aldersklasse, iht. NTF sitt regelverk. Aldersklassen bestemmes av fødselsåret.

Utstyrskrav

Deltakerne skal stille med hette gitt av arrangøren. Ekstra badehette for å holde varmen (vanlig eller i neopren) er tillatt. Ekstra hette skal i så fall være under arrangørens hette.

Det er ikke tillatt med hansker, svømmeføtter, snorkel eller annet utstyr som potensielt kan øke svømmehastigheten. 

Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og juryen velger å innføre påbud om drakt. Endringer i dette vil bli opplyst på deltakermøtet (pre-race) før start.

Det er påbudt med CE-merket sykkelhjelm og krav om fungerende bremser.

I klassene Ungdom og rekrutt gjelder følgende for sykkel:

Sykkelen skal veie minst 8 kg.

Benytt medbrakt konkurransebelte (anbefalt) eller strikk til å feste startnummeret. Startnummeret skal værevære bak på kroppen under sykkeletappen, for så å vendes foran på kroppen før løpeetappen. Noter nummer til nærmeste pårørende på baksiden av startnummeret.

Utover dette vises det til NTF sitt regelverk.

Gjennomføring

Under svømmeetapen er det tillatt å hvile ved å holde seg fast i kajakk eller SUP, så lenge denne ikke beveger seg fremover i traseen.

Det vil under sykkeletappen være områder der det er forbudt å passere utøvere pga smal vei, se løypebeskrivelsen.

Deltagerne kan ikke benytte hodetelefoner i noen del av løypa. Forsøpling er ikke tillatt. Alle flasker, papir osv. skal anbringes i søppelspann langs traseen, eller medbringes til skiftesonen. Det er ikke tillatt å sykle eller løpe i bar overkropp.

For deltagere i Olympisk og Sprint distanse mosjon gjelder i tillegg følgende på sykkeletappen:

Sykkeltraseen har normal trafikk, og deltakerne skal følge trafikkreglene. En skal ikke krysse midtlinjen undervegs på sykkeletappen, unntatt der løypa gjør det nødvendig. Vis hensyn til andre deltagere, tilskuere, funksjonærer, bilister og andre i løypa.

Drafting (å ligge på hjul) på syklinga er ikke tillatt. Avstanden til den som sykler foran, skal være minst 12 meter. Forbikjøring skal være unnagjort i løpet av 20 sekunder. En deltaker som blir passert, skal slakke av og i løpet av 5 sekunder legge seg minst 12 meter bak syklisten foran. Ved forbisykling kan en ikke danne en situasjon hvor det er tre syklister i bredden, da løypa har smale og uoversiktlige veier.

Doping

TrønderTri følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Tidsbegrensninger(cutoff)

Se avsnitt over om «Innsjekk, startprosedyre og tidsbegrensning»

Resultater

Endelige resultatlister blir publisert kort etter målgang.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400. Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Mat/drikke/garderober

Informasjon kommer!